Par mums
Vēsture
 Par draudzi
 Dievnamu vēsture
Jaunais dievnams
Mēs ticam
Mēs ticam
Mazais Katehisms
Kristīgā mācība
No Mārtiņa Lutera
Garīgi raksti
Pārbaudi sevi
Svētdienas skola
Foto albums
Audio sprediķi
VIDEO
ZiedojumiPar draudzi

“Dievs neļaus savai laivai grimt” 
                                                Dr. Mārtiņš Luters

       Par evaņģēliski luteriskās draudzes darbības sākumu mēs varam minēt 1540. gadu, kad Ērgļos nonāca 1530. gadā Vācijā atskanējusī luteriskās reformācijas balss. Kopš šī brīža draudze ir piedzīvojis dažādus laikus. Ir pārdzīvots 2.Pasaules karš un pēc tam sekojošie Padomju Savienības okupācijas gadi. Dieva žēlastības pavadīta, draudze spēja pastāvēt pat šajā ateistiskajā un pret kristīgo ticību ļoti naidīgi noskaņotajā sistēmā. Tai nebija sava dievnama, mācītājs brauca no netālu esošās Vecpiebalgas. Dievkalpojumi tika noturēti Jumurdas kapu kapličā un pie draudzes locekļiem mājās. Neskatoties uz visām grūtībām, Dieva vadīta un Viņa žēlastības apņemta, šī nelielā grupiņa turēja ar Dievu slēgto derību visus grūtos padomju gadus.

      Līdz ar latviešu tautas atmodu un neatkarīgas Latvijas Republikas izveidošanos, Ērgļu luteriskās draudzes vēsturē tika atvērta jauna lappuse. Krītot dzelzs priekškaram, krita arī visa, pret cilvēka garu un dvēseli vērstā antireliģiskā diktatūra. 
Tagad draudze varēja netraucēti noturēt dievkalpojumus un pagasta cilvēki tos varēja apmeklēt. Sākumā draudzes darbojās Ērgļu veco ļaužu pansionātā un tā kapličā. Pēc tam ar pagasta vadības sirsnīgu pretimnākšanu draudze savas mājas atrada Ērgļu Saieta namā, kur pulcējas līdz šai dienai. Draudze katru svētdienu pulcējas uz dievkalpojumu, uz kuru atnāk trīsdesmit un dažkārt vairāk dievlūdzēju. Tiek noturēti visi lielie svētku dievkalpojumi, uz kuriem atnākušo cilvēku skaits daudz lielāks. 

       Draudzē notiek Iesvētes mācības nodarbības un kopīgas Bībeles stundas, četru skolotāju vadībā darbojas Svētdienas skola. Tās audzēkņi katru gadu dodas uz kopīgo vasaras Latvijas Svētdienas skolu bērnu nometni. Tas ir viens no galvenajiem sezonas  pasākumiem jauno cilvēku dzīvē. Tāpat bērni, jau vairākus gadus pēc kārtas apmeklē Laternu svētkus, kurus ir draudze organizējusi arī Ērgļos. Draudze patur redzes lokā un pēc iespējām, rūpējās par jau vecajiem un slimajiem draudzes locekļiem.  


Skats uz Ērgļu baznīcu 1937. gads

Tīzenhauzenu ģerbonis
Tīzenhauzenu ģerbonis 
Tīzenhauzenu ģerbonis
Tīzenhauzenu ģerbonis  
Mēdemu ģerbonis
Mēdemu ģerbonis 
 KontaktiIvars Cišs

draudzes mācītājs
29536510
ivars.ciss@gertrude.lvZane Lazdiņa

draudzes priekšniece
29493857
zane.lazdina81@gmail.com

 


Copyright © 2006; Created by MB Studija »